voorbeeld_foto

Eikenheuvel 4

Deze woonvoorziening biedt cliënten met diverse psychiatrische achtergronden de veiligheid van een gesloten deur. Dit wil niet zeggen dat cliënten geen vrijheden kunnen hebben, maar deze situatie is nodig om hun eigen veiligheid te waarborgen. Vanuit Eikenheuvel 4 is er altijd een mogelijkheid om door te kunnen stromen naar een open GGZ-woonvorm.

Onze cliënten hebben over het algemeen een achtergrond op het gebied van schizofrenie en persoonlijkheidsproblemen, of een combinatie hiervan. Deze problematiek komt bij onze cliënten ook voor in combinatie met een verslavingsprobleem. Daarnaast komen diverse andere problemen van psychiatrische aard, die 24-uurs zorg op een instellingsterrein vereisen, voor.

Lees verder >>