voorbeeld_foto

Kraanmeer 1

Het zorgaanbod van Kraanmeer 1 wordt vormgegeven vanuit de zogenaamde 'herstelvisie', een visie waar de cliënt in alle opzichten centraal staat: de cliënt beslist mee over de behandeling en onderneemt zoveel mogelijk zelf de acties die nodig zijn om te herstellen en die een goede invulling geven aan zijn leven. 

Lees verder >>