voorbeeld_foto

Springelbeek 1, 2

Onze cliënten hebben een achtergrond op het gebied van schizofrenie en persoonlijkheidsproblemen, of een combinatie hiervan. Deze problematiek komt bij onze cliënten ook voor in combinatie met een verslavingsprobleem. Daarnaast komen diverse andere psychiatrische problemen, die 24-uurs zorg op een instellingsterrein vereisen, voor bij onze cliënten.

Lees verder >>