voorbeeld_foto

Eikenheuvel 3

Cliënten met diverse psychiatrische achtergronden kunnen hier voor langere tijd wonen. Er wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft ziektebeeld en leeftijd. Onze cliënten hebben over het algemeen een achtergrond op het gebied van schizofrenie en persoonlijkheidsproblemen, of een combinatie hiervan.

Deze problematiek komt bij onze cliënten ook voor in combinatie met een verslavingsprobleem. Daarnaast komen diverse andere problemen van psychiatrische aard, die 24-uurs zorg op een instellingsterrein vereisen, voor.

Lees verder >>